Personale

Praksis sygeplejerske Anne Mette Henriksen (f.1973)

Læge sekretær/klinik assistent Christina Amneus Kirkemann (f.1974)